PHP Classes

File: dutch.lm

Recommend this page to a friend!
  Classes of Cesar D. Rodas   Text Cat   dutch.lm   Download  
File: dutch.lm
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: dutch
Class: Text Cat
Guess the language of a given text
Author: By
Last change:
Date: 17 years ago
Size: 1,470 bytes
 

Contents

Class file image Download
e _ n t a i r d o n_ en s l e_ g t_ de er en_ v u k h _d an j ge _v m b in et r_ z te p ij st _e aa et_ ie . _h ee _z de_ ._ _de an_ el w he _b ve at ar _i le _de_ c ng den be er_ _he _a _o ni s_ or nt _m oo ' va nd _s _va ud tu _g van re g_ da ver ri ing van_ di _van n. d_ ze al _zi stu at_ zi _van_ n._ _be gen ch het aar _het het_ _in _t rd es ke _het_ _k on li ude vo _ge tud f is ti k_ _da op stud it _st en. ed oe _en_ _en en._ _w me _stu ne we _ee ro ra ten _ve uden se oor ui dat eg dat_ l_ _vo der _stud een eer eu nte rs _ver gen_ ent den_ nde jn _n ijn _een zij een_ _zij nge ie_ ek _een_ tude p_ _l _j , ,_ die _zijn ar_ stude zijn ns te_ _dat_ ste _dat je aar_ ei _al nie gel erd in_ aan ot _op ho un ta rt lij sc inge ten_ ente ma mo ll ijk la pa ze_ jk _in_ ic lijk '' _ze je_ ag udent om ng_ dent oor_ rde ol ter ad ers tuden _te or_ op_ zo _di ep _je em _je_ ijn_ nder len ou est zijn_ m_ W _u dente voo voor die_ _nie iet eke sch el_ _mo _me _ni jn_ ich _' tr to ev elijk _zo _voo _voor nt_ niet eb do rk iet_ nn V ere _p aan_ eli ele uit _niet ege ig ur _le nten enten '_ elij ngen hu ts _do lle _aa pe rij nin der_ ingen bi niet_ as og it_ eve _op_ no tij na mi ch_ ren ba _die ken G ker ond kr D end eerd ijd even - jd ij_ ik j_ wa ning ede ven h_ ft _hu ez met udi _er _ze_ ss si _te_ men nne _die_ tudi studi rden ing_ ouden met_ ant _met rin _we ef ok tudie ges ins nd_ oud ine udie erk tel S O ord M eri _met_ tijd ld _V ko kt _G ber _O oet iv